KLIENT
______

CAVA to znana warszawska kawiarnia, istniejąca nieprzerwanie od 2002 roku. Po 18 latach kawiarnia zaczęła serwować małą gastronomię i pojawiła się potrzeba rebrandingu.
CLIENT
______

CAVA is a well-known Warsaw cafe, which has been operating continuously since 2002. After 18 years, the cafe started serving food and the need for rebranding appeared.
ZADANIE
_________

Zachowanie spójności z poprzednim logo;
Stworzenie key-visuala;
Ocieplenie i sfeminizowanie wizerunku marki;
Stworzenie czystego i pięknego menu.
TASK
_____


Logo redesign;
Creating a key-visual;
Warming and feminizing the brand image;
Create a clean and beautiful menu.
EFEKT
______


Postawiliśmy na minimalistyczne logo i rozbudowany key-visual. Wprowadziliśmy bogatą kolorystyke różną na sezon zimowy i letni. Zmieniliśmy claim - z "cup of pleasure" na
"day & night", sugerujące miejsce otwarte nie tylko na poranną kawę. Postawilismy na fotogeniczność opakowań i menu.
SOLUTION
__________


We focused on a minimalist logo and extensive key-visual. We have introduced a wide range of colors for the winter and summer seasons. We changed the claim from "cup of pleasure" to "day & night", suggesting a place open not only for morning coffee. We focused on the photogenic packaging and menu.
ZAKRES / SCOPE  claim, rebranding, projekt menu, plakatów, opakowań, grafik na SM
KLIENT / CLIENT CAVA
ROK / YEAR  2020