Pokój na lato to miejsce koncertów, warsztatów i spotkań, które przez swój cykliczny charakter można nazwać festiwalem. Pokój na lato promuje kulturalny wypoczynek w stolicy. Znajduje się w stawianym co roku drewnianym pawilonie, przy Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. 
Od 3 lat zajmuję się identyfikacją wizualną festiwalu. W edycji 2022 motywami przewodnimi warsztatów i spotkań autorskich jest powrót do wolności po pandemii, jak i szukanie wewnętrznej siły w zmieniającym się świecie. W plakatach wyraziłam to delikatną białą kreską, która jest stabilnym elementem wśród energicznego i chaotycznego tła. 

Pokój na lato is a place of concerts, workshops and meetings, that happens every summer in Warsaw. Pokój na lato promotes a cultural relax in the capital city of Poland. It is located near Museum of Warsaw's Uprasing, in a wooden pavilion that is builded every year.

For 3 years I had the pleasure of designing the festival's visual identity. In the 2022 edition, the leitmotifs of workshops and events were: the return to freedom after the pandemic and the search for inner strength in a changing world. I expressed it in the posters with a delicate white line, which is a stable element in all illustrations. It's contrasted with the colorful chaotic background.

_______________________________SEE ALSO_________________________________