Lokalność Rozumu to projekt badawczy prowadzony na wydziale filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Temat badań jest rozległy, a prowadzone analizy mogły doprowadzić do nieprzewidzianych rezultatów.
Moim zadaniem było zaprojektować system identyfikacji wizualnej warsztatów i wykładów prowadzonych w ramach programu. Dodatkowym utrudnieniem było zaprojektowanie afiszu do edycji przez Klienta.
Zaproponowałam serię abstrakcyjnych, przypominających klocki grafik, w różnych konfiguracjach i kolorach. Szablon plakatu powstał…w Wordzie i bazuje na podstawowych możliwościach programu. Toporność oprogramowania wykorzystałam jako inspirację do surowej formy plakatów. 


_______________________________SEE ALSO_________________________________